0400-501 148 info@asbestos.fi

Hengitysilman analysointi

Tarkista kotisi sisäilman laatu

Teem­me ammat­ti­ta­son sisäil­man asbes­ti­tut­ki­muk­sia. Mit­taa­mi­nen kes­tää vajaan tun­nin ja labo­ra­to­rio­tu­lok­set saat vii­meis­tään seu­raa­va­na päivänä.

Hinnasto

Mit­taa­mi­nen kes­tää vajaan tun­nin ja labo­ra­to­rio­tu­lok­set saat vii­meis­tään seu­raa­va­na päivänä.

Ota yhteyt­tä:
info@asbestos.fi
0400 – 501148